Anna Hansen

Landskapsarkitekt

Anna Hansen är landskapsarkitekt med examen från SLU Uppsala 2019, med fokus på växtgestaltning, markvetenskap och förvaltning.

Anna har tidigare huvudsakligen arbetat med skötselentreprenader och framtagandet av skötselplaner samt gestaltat utemiljöer och privatträdgårdar.

Idag arbetar Anna som konsult på Stockholmskontoret, främst som projektledare i uppdrag som rör landskapsarkitektur och förvaltning av träd.

Yrkestitel: Landskapsarkitekt

E-mail: anna@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46704560377

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se