Arvid Lizell

Landskapsingenjör

Arvid Lizell är landskapsingenjör med fokus på trädvård och projektering (AutoCAD), och arbetar på vårt Stockholmskontor.

Arvid är utexaminerad landskapsingenjör på SLU Alnarp. Under utbildningen har han riktat in sig på projektering samt växtkännedom och trädvård, med fokus på träd i urbana miljöer. Han skrev sitt examensarbete om träds strategier för att hantera torka, och praktiserade hos SLU Alnarps forskarlag i ett forskningsprojekt om just tåliga träd för användning i stadsmiljö.

Arvid har även arbetat som trädgårdsmästare och i kombination med sin utbildning har han på så sätt utvecklat en fördjupad förståelse för skötsel och förvaltning.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: arvid@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46703444004

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se