Elin Rowicki

Elin Rowicki

Elin Rowicki är landskapsingenjör, ISA certifierad arborist med utbildning i trädvård och ekonomisk värdering av träd. Elin har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) 2021.
Elin är utexaminerad vid SLU Alnarp där hon under sin studietid praktiserade hos forskningsgruppen Urban Vegetation vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Elin har stor erfarenhet av inventering och bedömning av träd. Med ett särskilt fokus på träds ekosystemtjänster och verktyget i-Tree kan Elin hjälpa er med kvantifiering av nyttan från ert trädbestånd.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: elin@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 735576433

Plantor kontor

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.