Frida Bruhn

Landskapsingenjör

Frida är landskapsingenjör med inriktining på bland annat dagvattenhantering, trädvård och ekonomisk värdering av träd och hon har även genomgått ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification). Frida har tidigare arbetat för Malmö stad med inriktning på artdiversitet bland träd, trädinventering och ekonomisk värdering av träd. Som projekterande landskapsingenjör har Frida lång erfarenhet av att dimensionera växtbäddar och system för dagvattenhantering. Frida har utöver detta även mycket goda kunskaper i AutoCAD.

Frida arbetar som konsult på Malmökontoret.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: frida@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46735605373

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se