Gustaf Viita Adamsson

Landskapsingenjör

Gustaf är landskapsingenjör och GIS-tekniker med fokus på trädvård, växtbäddar och markentreprenad. Gustaf har tidigare huvudsakligen arbetat med projektering och gestaltning av utemiljöer samt framtagande av skötselplaner och mängdförtekningar. Han har även flera års erfarenhet av markentreprenad.

Idag arbetar Gustaf som konsult på Stockholmskontoret, främst med trädinventeringar och GIS-arbete.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: gustaf@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46737320714

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se