Gustav Nässlander

VD

Gustav är trädgårdsingenjör med mångårig erfarenhet från plantskolebranschen och är VD och delägare av Trädkontoret AB. Gustav är ISA certifierad arborist och har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) 2021.

I dag arbetar Gustav med rådgivning, inventering och utbildning i frågor om stadsträd och klimatanpassning. Med ett särskilt fokus på träd i utsatta miljöer är Gustav engagerad i frågor som rör skydd av träd vid byggnation, träd i hårdgjorda ytor och träd på bjälklag. Som rådgivande konsult sitter Gustav gärna med på byggmöten eller granskar bygghandlingar för att kvalitetssäkra ert projekt.

Gustav håller frekvent i gästföreläsningar om träd i urbana miljöer och har med hjälp av sin erfarenhet från plantskolebranschen ett naturligt fokus på växtkvalitet och hantering av träd.
Gustav har erfarenhet från en rad olika utvecklings- och forskningsprojekt och sitter gärna med som projektpartner med trädexpertis.

Gustav driver tillsammans med Anton Spets podcasten Trädpodden.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: gustav@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46730759738

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se