Ingela Carlgren

Landskapsingenjör

Ingela är landskapsingenjör med examen från SLU Alnarp, där hennes examensarbete handlade om växtbäddar för träd i gatumiljö. Utöver ett stort intresse för växtkännedom och GIS brinner Ingela för blågröna lösningar.

Idag arbetar Ingela som konsult på vårt Malmökontor med fokus på trädinventering och GIS.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: ingela@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46736904559

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se