Johan Östberg

Vice VD/Styrelseordförande

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering (erhållen 2018).

Johan är utbildad landskapsingenjör (examensår 2008), har en magister i teknologi (examensår 2008), en doktorsexamen i landskapsplanering (examensår 2013), är ISA Certifierad Arborist (2018), ISA Certified Arborist Municipal Specialist (2020), VETCert certifierad på konsulterande nivå (2022), ISA Board Certified Master Arborist (2022), har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) (2016 och 2020) och är sedan 2024 instruktör för utbildning i TRAQ, samt ordförande för SIS tekniska kommitté 577 Trädvård. Han är bland annat huvudförfattare till Standard för Trädinventeringar i Urban Miljö 3.0, Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen 2.2 och Standard för skydd av träd vid byggnation 2.0. Johan är delägare, styrelseordförande och Vice VD för företaget Trädkontoret AB och arbetar främst med projektledning och bedömning av träd.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: johan@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46709108101


Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se