Josefina Biderholt

Josefina Biderholt

Som projektkoordinator bistår Josefina Trädkontoret i frågor gällande projekt-och marknadskoordinering, kommunikation samt administration. Hon har lång erfarenhet från det privata näringslivet där hon arbetat i med både företagsutveckling och kommunikation. Josefina har examen från programmen Arkitektur, Visualisering och Kommunikation samt Kulturvetenskap med experimentell medieproduktion, där fokus i båda examen varit socialt hållbar stadsplanering.

Yrkestitel: Projektkoordinator

E-mail: josefina@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 737320714

Plantor kontor

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.