Miriam Löwenstein

Klättrande konsulterande Arborist

Miriam Löwenstein är utbildad och certifierad arborist (examensår 2014). Hon har lång erfarenhet av träd och arbetat som klättrande arborist sedan 2011. 2018 började hon arbeta mer med konsultering både i och under träden.

Miriam Löwenstein har arbetat med utbildning av arborister både i teoretiska och praktiska ämnen sedan 2018. Hon har specialiserat sig på räddning och säkerhet, naturvård och biologi. Erhållna certifieringar är ETW (2017) VetCert 2020 och TRAQ utbildning 2022. 

Idag arbetar Miriam som konsult på Stockholmskontoret.

Yrkestitel: Klättrande konsulterande Arborist

E-mail: miriam@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46793027192

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se