Roxana Ghiaei Moghaddam

Landskapsarkitekt

Roxana är landskapsarkitekt med examen från SLU Alnarp, hennes examensarbete handlade om inkorporerandet av hållbarhet i stadsplanering. Utöver ett stort intresse för växtdesign och GIS brinner Roxana för hållbarhetsfrågor.

Idag arbetar Roxana som konsult på Malmökontoret med fokus på trädinventeringar samt GIS- och layoutarbeten.

Yrkestitel: Landskapsarkitekt

E-mail: roxana@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46704757874

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se