Medarbetare

Medarbetare

Gustav Nässlander, VD. gustav@tradkontoret.se
Elin Rowicki, konsult. elin@tradkontoret.se
Johan Östberg, konsult. johan@tradkontoret.se

Frida Bruhn, konsult. johan@tradkontoret.se
Kalle Ågren, konsult. kalle@tradkontoret.se
Josefina Binderholt, projektkoordinator. josefina@tradkontoret.se
Plantor kontor

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.