Om oss

Vi på Trädkontoret har sedan 2007 arbetat för att förbättra städers och fastigheters strategiska trädarbete. Vårt mål är att bli det ledande konsultföretaget för förvaltning av grönytor i Sverige och vara kända för kvalitet, innovation och våra nationella och internationella nätverk.

Vi består av flera konsulter som tillsammans kan erbjuda en bredd av tjänster inom området träd och urban grönska. Vi hjälper offentliga förvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, företag, fastighetsbolag och andra större organisationer med allt från trädinventering och trädplaner till riskbedömning och planteringskampanjer.

Trädkontoret ägs och drivs av Johan Östberg och Gustav Nässlander och är en del av konsultnätverket Trädkonsult. Trädkontoret arbetar utifrån ett kvalitetsledningssystem som omfattar hela verksamheten i Malmö samt på andra orter där Trädkontoret är representerande genom medarbetare eller tjänster.

Kvalitet: Vi värdesätter kvalitet högst av allt. Vi går alltid in i samarbeten med målet om att resultaten och lösningarna ska vara hållbara och användbara.

Innovation: Vi driver branschen framåt genom att alltid söka innovativa lösningar och vi delar gärna med oss av våra arbetsmetoder och verktyg.

Nätverk: Genom våra mycket breda nationella och internationella nätverk har vi pulsen på den senaste utvecklingen och nära till samarbeten. Genom nätverken kan vi säkerställa att vi alltid har den expertkompetens som behövs för att leverera tjänster och lösningar av högsta kvalitet.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.