Om oss

Trädkontoret® har sedan starten 2007 arbetat med utveckling och konsulttjänster, och är idag Sveriges ledande företag vad gäller konsultation i frågor som rör trädförvaltning.

Vi är kända för vår kvalitet, stora kapacitet och att vi är i den absoluta framkanten i teknikutveckling och innovativa lösningar. Vår styrka ligger bland annat i vårt stora internationella nätverk, våra utvecklingsdrivna medarbetare och vår synlighet i olika nationella och internationella kanaler.

Vi består av flera konsulter som tillsammans kan erbjuda en bredd av tjänster inom området träd och urban grönska. Vi hjälper offentliga förvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, företag, fastighetsbolag och andra större organisationer med allt från trädinventering och trädplaner till riskbedömning och planteringskampanjer.

Trädkontoret ägs och drivs av Johan Östberg och Gustav Nässlander och är en del av konsultnätverket Trädkonsult. Trädkontoret är certifierade enligt ISO 9001 (kvalité) och 14001 (miljö), vilket betyder att oberoende granskare har godkänt vårt arbete med att säkerställa att vi håller hög kvalité och arbetar på ett miljömedvetet sätt.

Våra värdeord

Kvalitet: Vi värdesätter kvalitet högst av allt. Vi går alltid in i samarbeten med målet om att resultaten och lösningarna ska vara hållbara och användbara.

Innovation: Vi driver branschen framåt genom att alltid söka innovativa lösningar och vi delar gärna med oss av våra arbetsmetoder och verktyg.

Hållbarhet: Vi är fast beslutna att göra vårt bästa för att skydda miljön och hoppas att vårt arbete kan inspirera andra att göra samma sak.

Affärsidé

Att på konsultbasis ge stöd åt alla som förvaltar och planerar offentliga urbana miljöer i Skandinavien. Detta sker genom ett brett perspektiv där förvaltarna ska kunna få stöd genom hela processen, från policy och strategier till beskrivningar av praktiska utföranden.

Kvalitetspolicy

Trädkontorets övergripande mål är att i alla uppdrag uppnå hög kvalitet. Med hög kvalitet menas att uppdraget följt alla gällande lagar och branschregler, levererats enligt beställarens önskemål och förväntningar samt skapat värde för såväl beställaren som utföraren utifrån Trädkontorets värderingar – Innovation, kvalitet och hållbarhet. 

Trädkontoret säkerställer hög kvalitet i alla moment och processer genom att arbeta utifrån det ledningssystem som beskrivs i detta dokument. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i enlighet med Trädkontorets strävan av att ständigt förbättra kvalitetsarbetet.

Miljöpolicy

Trädkontoret är engagerade i att skydda miljön och minska vår påverkan på planeten. Vi har åtagit oss att ta ansvar för vårt företags miljöpåverkan och agera för att minska vår klimatpåverkan, energiförbrukning och avfall.

Vi följer de relevanta miljölagstiftningarna och strävar efter att överträffa dessa krav. Vi arbetar också för att öka medvetenheten om miljöfrågor bland våra anställda, kunder och leverantörer genom att tillhandahålla utbildning och information om våra miljömål.

Trädkontoret säkerställer miljöfrågor i alla moment och processer genom att arbeta utifrån det ledningssystem som beskrivs i detta dokument. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i enlighet med Trädkontorets strävan av att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vi är fast beslutna att göra vårt bästa för att skydda miljön och hoppas att vårt arbete kan inspirera andra att göra samma sak.

Metodutvecklingspolicy

Trädkontoret AB strävar efter att vara ledande inom vår bransch genom att ständigt förbättra våra metoder och processer. Trädkontoret vill skapa en kultur av kontinuerlig förbättring som genomsyrar hela organisationen. Vi kommer att kontinuerligt utveckla och förbättra våra metoder för att driva branschen framåt.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se