Alnarpsmodellen

Excel-modell för Alnarpsmodellen

Beskrivning: Excel-ark där det går att beräkna värden med hjälp av Alnarpsmodellen 2.2

Författare: Elin Rowicki Josefina Binderholt Johan Östberg
År: 2023

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se