Alnarpsmodellen

Excel-modell för Alnarpsmodellen

Beskrivning: Excel-ark där det går att beräkna värden med hjälp av Alnarpsmodellen 2.2

Författare: Elin Rowicki Josefina Binderholt Johan Östberg
År: 2023

Formulär för beräkning enligt Alnarpsmodellen 2.2

Alnarpsmodellen 2.2

Författare: Johan Östberg Johan Sjögren Anders Kristoffersson
År: 2015

Alnarpsmodellen 2.1

Författare: Johan Östberg Johan Sjögren Anders Kristoffersson
År: 2015

Alnarpsmodellen 2

Författare: Johan Östberg Johan Sjögren Anders Kristoffersson
År: 2015

Alnarpsmodellen 1

Författare: Johan Östberg Johan Sjögren Anders Kristoffersson
År: 2013

Vitesmall Alnarpsversionen för skador på träd 2024-05-07

År: 2024

Illustrationer till version 2.2

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se