Beskärning

Utrymmesbeskärning, Ramlösa brunnspark

Utrymmesbeskärning-Ramlösa brunnspark

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBeskärningUtrymmesbeskärning

Utrymmesbeskärning, innan åtgärd

Utrymmesbeskärning-innan åtgärd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärningUtrymmesbeskärning

Utrymmesbeskärning, efter åtgard

Utrymmesbeskärning-efter åtgärd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärningUtrymmesbeskärning

Toppkapning, poppel, Lunds botaniska

Toppkapning-poppel-Lunds botaniska

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsLundBeskärningToppkapningArt

Toppkapning, poppel, Lund

Toppkapning-poppel-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsLundBeskärningToppkapningArt

Toppkapning, poppel

Toppkapning-poppel

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärningToppkapningArt

Toppkapning, lind

Toppkapning-lind

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärningToppkapningArt

Rockhängare, dålig beskärning

Rockhängare-dålig beskärning

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädSkadaBeskärning

Knuthamling, Lund, kyrkogård, beskärning

Knuthamling-beskärning-kyrkogård-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädLundBeskärningKnuthamling

Knuthamling, Lund, kyrkogård

Knuthamling-kyrkogård-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädLundAlléBeskärningKnuthamling

Knuthamling, Lund

Knuthamling-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädLundBeskärningKnuthamling

Knuthamling, kyrkogård, Wamo, skada, felaktig, beskärning, lind

Knuthamling-lind-kyrkogård-skada-felaktig beskärning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädVäxtplatsSkadaBeskärningKnuthamling

Knuthamling, kyrkogård, Wamo, skada, felaktig, beskärning

Knuthamling-kyrkogård-skada-felaktig beskärning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädVäxtplatsSkadaBeskärningKnuthamling

Knuthamling, kyrkogård, Wamo, lind

Knuthamling-lind-kyrkogård

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädVäxtplatsAlléBeskärningKnuthamling

Knuthamling, kyrkogård, Wamo

Knuthamling-kyrkogård

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädVäxtplatsBeskärningKnuthamling

Hamling, pil, mulm

Hamling-pil-mulm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHamlingArtStamHålighet

Hamling, pil

Hamling-pil

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärningHamlingArtStam

Död gren, risk, cykelbana

Död gren-risk-cykelbana

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: GrenDöd ved

Död gren, risk

Död gren-risk

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: GrenDöd ved

Död gren, Ramlösa brunnspark

Död gren-Ramlösa brunnspark

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: VäxtplatsGrenDöd ved

Dålig beskärning, oxel, kronglesning, hard, beskärning

Dålig beskärning-oxel-kronglesning-hård beskärning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädGrenSkadaBeskärningArt

Dålig beskärning, oxel, kronglesning

Dålig beskärning-oxel-kronglesning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaBeskärningArt

Dålig beskärning, oxel

Dålig beskärning-oxel

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaBeskärningArt

Dålig beskärning

Dålig beskärning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaBeskärningArt

Beskärning, toppkapning, röta,

Beskärning-toppkapning-röta

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädRötaSkadaBeskärningToppkapning

Beskärning, toppkapning, hålighet

Beskärning-toppkapning-hålighet

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaBeskärningToppkapningHålighet

Beskärning, toppkapning, flakning

Beskärning-toppkapning-flakning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaBeskärningToppkapning

Beskärning, rockhängare

Beskärning-rockhängare

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärning

Beskärning, restaureringshamling, Tilia europaea, parklind

Tilia europaea-parklind-beskärning-restaureringshamling

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärningHamlingArt

Beskärning, lind, fogskum

Beskärning-lind-fogskum

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärningArt

Beskärning, ledningar

Beskärning-ledningar

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärning

Beskärning, kandelaberbeskärning, Acer pseudoplatanus, tysklönn

Acer pseudoplatanus-tysklönn-beskärning-kandelaberbeskärning

Fotograf: Elin Rowicki

Nyckelord: TrädBeskärningArt

Beskärning, dålig kronreduktion, byggnation

Beskärning-dålig kronreduktion-byggnation

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärning

Avlastningsbeskärning, Ramlösa brunnspark

Avlastningsbeskärning-Ramlösa brunnspark

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBeskärning

Arborister, träd, klättring, SM

Arborister-träd-klättring-SM

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärning

Arborister, träd, klättring

Arborister-träd-klättring

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBeskärning

Dålig beskärning, bok

Dålig beskärning-bok

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaBeskärningArt

Salix, hålighet

Salix-pil-hålighet

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHamlingArtStamHålighet

Svamp

Svamp

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Svamp

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se