Byggnation

Fast förankrad skyddsbarriär-stor vårtbjörk

Fast förankrad skyddsbarriär-Betula pendula-vårtbjörk-stor

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsbarriärArt

Fast förankrad skyddsbarriär-valnöt

Fast förankrad skyddsbarriär-valnöt

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsbarriär

Fast förankrat skyddsbarriär-stor vårtbjörk-betula pendula

Fast förankrat skyddsbarriär-Betula pendula-stor vårtbjörk

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsbarriärArt

Fast förankrat skyddsbarriär vårtbjörk

Fast förankrat skyddsbarriär-Betula pendula-vårtbjörk

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsbarriär

Fast förankrat skyddsplank

Fast förankrat skyddsplank

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: ByggnationSkyddsplank

Fast förankrat skyddsplank, spånt

Fast förankrat skyddsplank-spånt

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsplank

Grävning, träd, rotzon, lind

Grävning-lind-träd-rotzon

Fotograf: Elin Rowicki

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötter

Grävning,träd,rötter

Grävning-träd-rötter

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötter

kompakterad växtbädd, rötter enbart i luftigt bärlager

Kompakterad-växtbädd-rötter enbart i luftigt bärlager

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationMarkkompakteringRötter

Korrekt lyft av träd-Seuqoiadendron giganteum-lossning

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädPlanteringByggnationArtTrädflytt

Leverans av träd från plantskola,Trädleverans,tree delivery

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädPlanteringByggnation

Luftbrunn, installation av luftbrunn, aeriation of plant bed

Luftbrunn-installation av luftbrunn

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädPlanteringByggnationVäxtbädd

Markarbete,träd

Markarbete-träd

Fotograf: Elin Rowicki

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkyddsbarriärRötter

Markhöjning,träd,skada

Markhöjning-träd-skada

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkadaStam

Markkompaktering, träd, skydd saknas

Markkompaktering-träd-skydd saknas

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsplank

Nyanläggning av gräsmatta-gräs mot stam-skada på träd

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationSkada

Rensågade rötter

Rensågade rötter

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädMåttbandByggnationRötter

Rensågade rötter,snittyta

Rensågade rötter-snittyta

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädMåttbandByggnationRötter

Terrass,lerig terrass,växtbädd

Terrass-lerig terrass-växtbädd

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationVäxtbädd

Trees,träd,grävning

Träd-grävning

Fotograf: Elin Rowicki

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkyddsbarriär

trädgropsfundament, tree pit, betongkasett

Trädgropsfundament-betongkasett

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: ByggnationVäxtbädd

Uppbindning, Älgtorn,Trädstöd

Uppbindning-trädstöd-Älgtorn

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnation

Vakuumschakt, rötter

Vakuumschakt-rötter

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötter

Avgrävd rot

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötterSkada

Marksanering-rötter-Beckholmen

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: VäxtplatsRötter

Marksanering-lönn-rötter-Beckholmen

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsArt

Byggnation-rotskydd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRotbrygga

Byggnation-träplank-markkompaktion

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsplankMarkkompaktering

Byggnation-träplank-allé-markkompaktion

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsplankMarkkompakteringAllé

grävskada, lönn, rötter

Grävskada-lönn-rötter

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötterSkadaArt

grävskadat träd, bok

Grävskadat träd-bok

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

grävskadat träd, dålig vitalitet

Grävskadat träd-dålig vitalitet

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkada

Grävskadat träd, dålig vitalitet.Lund, toppdöd

Grävskadat träd-toppdöd-dålig vitalitet-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädLundByggnationGrävningSkada

Grävskadat träd, fällt

Grävskadat träd-fällt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: ByggnationGrävningSkadaStubbe

Grävskadat träd, fällt, lind

Grävskadat träd-lind-fällt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArtStubbe

Grävskadat träd, fällt, lind, Lund

Grävskadat träd-lind-fällt-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

Grävskadat träd, fällt, lind

Grävskadat träd-lind-fällt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

Grävskadat träd-lind-dålig vitalitet

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

Grävskadat träd, lind, dålig vitalitet, Lund

Grävskadat träd-lind-dålig vitalitet-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädLundByggnationGrävningSkada

Grävskadat träd, lind, dålig vitalitet, Lund, toppdöd

Grävskadat träd-lind-toppdöd-dålig vitalitet-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädLundByggnationGrävningSkadaArtDöd ved

Grävskadat träd, lind, ledning, avspärrning

Grävskadat träd-lind-ledning-avspärrning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkyddsbarriärSkadaArt

Grävskadat träd-lind-ledning-skador

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

Grävskadat träd, lind, Lund

Grävskadat träd-lind-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädLundByggnationGrävningSkadaArt

Grävskadat träd, lind, rot, avgrävd

Grävskadat träd-lind-rot-avgrävd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMåttbandByggnationGrävningRötterSkadaArt

Grävskadat träd, lind, rot, avgrävd,, ledning

Grävskadat träd-lind-ledning-rot-avgrävd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötterSkadaArt

Grävskadat träd, lind, rot, avgrävd, mått

Grävskadat träd-lind-rot-avgrävd-mått

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMåttbandByggnationRötterSkadaArt

Grävskadat träd, lind, rot, avgrävd, renskärning

Grävskadat träd-lind-rot-avgrävd-renskärning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötterSkadaArt

Grävskadat träd-lind-rot-avgrävd-schakt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkyddsbarriärRötterArt

Grävskadat träd, lind, rot avgrävd, små rötter

Grävskadat träd-lind-rot avgrävd-små rötter

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötterSkadaArt

Grävskadat träd-lind-rot-skada

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMåttbandByggnationGrävningRötterSkadaArt

Grävskadat träd, lind, rötter, grus

Grävskadat träd-lind-rötter-grus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningRötterSkadaArt

Grävskadat träd, lind, upphöjd mark

Grävskadat träd-lind-upphöjd mark

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

Grävskadat träd, lind, upphöjd mark, dåig vitalitet

Grävskadat träd-lind-upphöjd mark-dålig vitalitet

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

Grävskadat träd, platan

Grävskadat träd-platan

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkadaArt

Markkompaktering, grävmaskin

Markkompaktering-grävmaskin

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsbarriärMarkkompaktering

Markkompaktering, lind, upplag

Markkompaktering-lind-upplag

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsbarriärMarkkompakteringArt

Markkompaktering, lind, upplag, etablering

Markkompaktering-lind-upplag-etablering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationMarkkompakteringArt

Markkompaktering, lind, upplag, sten

Markkompaktering-lind-upplag-sten

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationMarkkompakteringArt

Markkompaktering, Lind, upplag, transporter

Markkompaktering-lind-upplag-transporter

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationSkyddsbarriärMarkkompakteringArt

Rotbrygga, bok, Malmö

Rotbrygga-bok-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöByggnationRotbryggaArt

Rotbrygga, bok, Malmö, gudaträd

Rotbrygga-bok-gudaträd-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöByggnationRotbryggaArt

Rotbrygga, bok, Malmö, Kungsparken

Rotbrygga-bok-Kungsparken-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöByggnationRotbryggaArt

Rotbrygga, bok, Malmö, Kungsparken, gång och cykelbana

Rotbrygga-bok-gång och cykelbana-Kungsparken-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöByggnationRotbryggaArt

Rotbrygga, bok, Malmö, markgaller

Rotbrygga-bok-markgaller-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöByggnationRotbryggaRötterArt

Rotbrygga ,bok, Malmö, närbild

Rotbrygga-bok-närbild-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöByggnationRotbryggaArt

Rötter, rotuppträning

Rötter-rotuppträning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationRötterRotuppträngning

Skelettjord, fel, markduk

Skelettjord-fel-markduk

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: DagvattenFelByggnationVäxtbädd

Tryckluft, luckring, markkompaktering

Tryckluft-luckring-markkompaktering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: ByggnationMarkkompakteringJätteträd

Tryckluft, luckring,markkompaktering, Malmö

Tryckluft-luckring-markkompaktering-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: MalmöByggnationMarkkompaktering

Markhöjning,skada,trad

Markhöjning-träd-skada

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationSkada

Grävskadat träd, lind, ledning, ledningsgrav

Grävskadat träd-lind-ledning-ledningsgrav

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationGrävningSkada

Trädflytt, gripklo

Trädflytt-gripklo

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationTrädflytt

Trädflytt, förberedelse, grop, grävning

Trädflytt-förberedelse-grop-grävning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: PlanteringByggnationGrävningVäxtbäddTrädflytt

Trädflytt, dränering, luft, grus

Trädflytt-dränering-luft-grus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringByggnationGrävningVäxtbäddTrädflytt

Trädflytt, dränering, luft, grus

Trädflytt-dränering-luft-grus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: PlanteringByggnationGrävningVäxtbäddTrädflytt

Trädflytt, bil, platan

Trädflytt-platan-bil

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringByggnationArtTrädflytt

Trädflytt, bil, lyft, träd

Trädflytt-träd-bil-lyft

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringByggnationTrädflytt

Trädflytt. bil

Trädflytt-träd-bil

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringByggnationTrädflytt

Byggplats-lönn

Byggplats-lönn

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädByggnationMarkkompakteringArt

byggplats-malmö-sydbok

Byggplats-sydbok-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöByggnationMarkkompakteringArt

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se