Inventering och undersökning

Måttband, stamdiameter

Måttband-träd-stamdiameter-trädinventering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädTrädinventeringMåttbandStam

Picus, undersökning

Picus-undersökning-träd-stam

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädTrädinventeringStamBiologisk mångfaldJätteträd

Resistansborr, IML, Resistograph

Resistansbor-IML-resistograph

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädinventeringResistograph

Resistansborr, IML, Resistograph, alm

Resistansborr-IML-resistograph-alm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädinventeringResistographStam

Trädinventering, måttband

Måttband-träd-stamdiameter-trädinventering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädinventeringMåttbandStam

Trädinventering, måttband, diameter

Måttband-träd-stamdiameter-trädinventering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädinventeringMåttband

Trädinventering, måttband, diameter, person

Måttband-träd-stamdiameter-trädinventering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädinventeringMåttbandStam

Trädinventering, måttband, diameter, träd

Måttband-träd-stamdiameter-trädinventering

Fotograf: Christoffer Andersson

Nyckelord: TrädinventeringMåttbandStam

Trädinventering, padda

Trädinventering-padda

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Trädinventering

Trädinventering, padda, träd

Trädinventering-padda-träd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Trädinventering

PiCUS-undersökning-umeå

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädTrädinventeringVäxtplats

PiCUS-undersökning-umeå-lärkt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädTrädinventeringVäxtplats

Resistograph

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädinventeringResistograph

Stamspricka

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädTrädinventeringSprickaSkada

Stamspricka-utbredning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädTrädinventeringSprickaSkadaStam

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se