Naturvård

Tree, träd, veteranisering

Träd-veteranisering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädStamBiologisk mångfald

Tree träd jätteträd skolgård

Träd-jätteträd-skolgård

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldJätteträd

Tree träd grovt hålträd

Träd-grovt hålträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHålighetBiologisk mångfald

skogsbryn värmland sol bryn

Skogsbryn-sol-bryn-Värmland

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBiologisk mångfaldSkogNaturvård

skogsbryn betula pendula vårtbjörk rödgran norway spruce picea abies

Betula pendula-vårtbjörk-rödgran-picea abies

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsArtBiologisk mångfaldSkogNaturvård

Granskog värmland norway spruce mossa

Granskog-mossa-Värmland

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBiologisk mångfaldSkogNaturvård

Dunge, skogsdunge, bok, fagus sylvatica, beech

Fagus sylvatica-bok-skogsdunge

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädArtSkogNaturvård

bryn gran skogsbryn sol glänta

Gran-skogsbryn-sol-glänta

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldSkogNaturvård

Biologisk mångfald, träd, park, stubbe

Biologisk mångfald-träd-park-stubbe

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, Träd, Hålighet, Mulm

Biologisk mångfald-träd-hålighet-mulm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHålighetBiologisk mångfald

Tree, faunadepå

Faunadepå-träd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHålighetDöd vedBiologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, träd, grovt hålträd

Biologisk mångfald-träd-grovt hålträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHålighetBiologisk mångfald

Biologisk mångfald, Träd, Faunadepå

Biologisk mångfald-träd-faunadepå

Fotograf: Elin Rowicki

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, träd, död ved

Biologisk mångfald-träd-död ved

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädDöd vedBiologisk mångfaldNaturvård

Ekoxekompost, biologisk mångfald, träd

Ekoxekompost-biologisk mångfald-träd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Mulmbox, Död ved, Biologisk mångfald

Biologisk mångfald-död ved-mulmbox

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädDöd vedBiologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe

Biologisk mångfald-högstubbe

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Biologisk mångfald, högstubbe, figurer

Biologisk mångfald-högstubbe-figurer

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, Biologisk mångfald, högstubbe, figurer, barrträdfigurer barrträd

Biologisk mångfald-högstubbe-figurer-barrträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBarrDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, tree, träd, död ved

Biologisk mångfald-träd-död ved

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, figurer, barrträd

Biologisk mångfald-högstubbe-figurer-barrträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBarrDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe

Biologisk mångfald-högstubbe

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Ekoxekompost, biologisk mångfald, träd

Biologisk mångfald-ekoxekompost-träd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdÄng

Ekoxekompost, biologisk mångfald, träd

Biologisk mångfald-ekoxekompost-träd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdÄngDöd ved

Mulmbox, Död ved, Biologisk mångfald

Biologisk mångfald-mulmbox-död ved

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Biologisk mångfald, grovt hålträd

Biologisk mångfald-grovt hålträd

Fotograf: Elin Rowicki

Nyckelord: TrädHålighetBiologisk mångfaldNaturvård

Bokskog, Fagus sylvatica,Bok, Sval skog

Fagus sylvatica-bok-sval skog

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädArtSkuggaBiologisk mångfaldSkogNaturvård

alle Aesculus hippocastanum hastkastanj Gottorp dott trad

Aesculus hippocastanum-hästkastanj-allé-dött träd-Gottorp

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléArtBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Aesculus hippocastanum-hästkastanj-allé-högstubbe-Gottorp

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléArtBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Alnarp, ek

Alnarp-ek

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsArtNaturvård

Alnarp, ek, naturvärden

Alnarp-ek-naturvärden

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsArtNaturvård

Besprutning kemikalier, Singapore,

Besprutning kemikalier-Singapore

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: PlanteringSkadegörareSjukdomar

Besprutning kemikalier, Singapore, naturvård

Besprutning kemikalier-naturvård-Singapore

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: PlanteringSkadegörareSjukdomar

Biologisk mångfald, bihotell

Biologisk mångfald-bihotell

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, död ved

Biologisk mångfald-död ved

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Biologisk mångfald, död ved, Linkoping, Skyddsvart träd

Biologisk mångfald-död ved-skyddsvärt träd-Linköping

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsDöd vedBiologisk mångfald

Biologisk mångfald död ved närbild

Biologisk mångfald-död ved-närbild

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Död vedBiologisk mångfald

Biologisk mångfald, hamling, allé

Biologisk mångfald-hamling-allé

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléBiologisk mångfaldHamlingNaturvård

Biologisk mångfald, hamling, allé, avenbok

Biologisk mångfald-hamling-avenbok-allé

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléArtBiologisk mångfaldHamlingNaturvård

Biologisk mångfald-hamling-avenbok-allé-biotopskydd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléArtBiologisk mångfaldHamlingNaturvård

Biologisk mångfald, hamling, alle, avenbok, lovad

Biologisk mångfald-hamling-avenbok-allé-lovad

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléArtBiologisk mångfaldHamlingNaturvård

Biologisk mångfald, hamling, allé, avenbok, ris

Biologisk mångfald-hamling-avenbok-allé-ris

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléArtBiologisk mångfaldHamlingNaturvård

Biologisk mångfald, hamling, allé, lind

Biologisk mångfald-hamling-lind-allé

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléArtBiologisk mångfaldHamlingNaturvård

Biologisk mångfald, hamling, allé, vinter

Biologisk mångfald-hamling-allé-vinter

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädAlléBiologisk mångfaldHamlingNaturvård

Biologisk mångfald, hålträd, Japan

Biologisk mångfald-hålträd-Japan

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, håltrad, Japan

Biologisk mångfald-håltrad-Japan

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHålighetBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, Lund

Biologisk mångfald-högstubbe-Lund

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädLundBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Biologisk mångfald, höggstubbe, Aesculus hippocastanum, hästkastanj

Biologisk mångfald-Aesculus hippocastanum-hästkastanj-höggstubbe

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädArtBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, höggstubbe, Aesculus hippocastanum, hästkastanj, Malmö

Biologisk mångfald-Aesculus hippocastanum-hästkastanj-höggstubbe-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöArtBiologisk mångfaldStubbe

Biologisk mångfald, högstubbe, alm, stad, Linköping

Biologisk mångfald-alm-högstubbe-stad-Linköping

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, bok

Biologisk mångfald-bok-högstubbe

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädArtBiologisk mångfaldStubbeSkogNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, knäckt

Biologisk mångfald-högstubbe-knäckt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, konst

Biologisk mångfald-högstubbe-konst

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, konst, hackspett

Biologisk mångfald-högstubbe-konst-hackspett

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, New York

Biologisk mångfald-högstubbe-New York

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Biologisk mångfald, högstubbe, stamspricka

Biologisk mångfald-högstubbe-stamspricka

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaDöd vedBiologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, jätteträd

Biologisk mångfald-jätteträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldJätteträdNaturvård

Biologisk mångfald, mulmbox

Biologisk mångfald-mulmbox

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, mulmbox, hängande

Biologisk mångfald-mulmbox-hängande

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, mulmbox, hög

Biologisk mångfald-mulmbox-hög

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, skylt

Biologisk mångfald-skylt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald, stabilisering, jätteträd

Biologisk mångfald-stabilisering-jätteträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldJätteträdNaturvård

Biologisk mångfald, stående död ved

Biologisk mångfald-stående död ved

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Biologisk mångfald, trädskylt

Biologisk mångfald-trädskylt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldNaturvård

Biologisk mångfald-veteranisering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädBiologisk mångfaldNaturvård

Biologiska värden,trädkrontäckning,Ryhovs sjukhus

Biologiska värden-trädkrontäckning-Ryhovs sjukhus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FruktTrädTrädkrontäckningVäxtplatsBladBiologisk mångfaldNaturvård

Död ved, naturvärden, vatten, Hawaii

Död ved-naturvärden-vatten-Hawaii

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: VäxtplatsBiologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Död ved, trädkrontäckning, Ryhovs sjukhus

Död ved-trädkrontäckning-Ryhovs sjukhus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädTrädkrontäckningVäxtplatsBiologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Hagaparken, jätteträd

Hagaparken-jätteträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBiologisk mångfaldJätteträdNaturvård

Hålträd, oxel

Hålträd-oxel

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHålighetBiologisk mångfaldNaturvård

Högstubbe, bok, evighetsträd

Högstubbe-bok-evighetsträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädArtBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Högstubbe, bok, evighetsträd, skylt

Högstubbe-bok-evighetsträd-skylt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädArtBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Högstubbe, Ramlösa, brunnspark

Högstubbe-Ramlösa brunnspark

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädHelsingborgBiologisk mångfaldStubbeSkogNaturvård

Mulmbox, Örebro

Mulmbox-Örebro

Fotograf: Elin Rowicki

Nyckelord: VäxtplatsBiologisk mångfaldNaturvård

Naturvård, faunadepå, bihotell

Naturvård-faunadepå-bihotell

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Biologisk mångfaldNaturvård

Naturvård-fågelholk-hus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Grön väggBiologisk mångfaldNaturvård

Naturvärden, dött träd, stående

Naturvärden-dött träd-stående

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädDöd vedBiologisk mångfaldNaturvård

Naturvärden, Kew Garden, högstubbe

Naturvärden-högstubbe-Kew Garden

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Naturvärden, trädruin, Malmö Östra kyrkogård

Naturvärden-trädruin-Malmö Östra Kyrkogård

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädMalmöDöd vedBiologisk mångfaldNaturvård

Rosersberg, död ved, naturvård

Dödved-naturvård-Rosersberg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: HålighetBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Rosersberg, håltrad, naturvård

Håltrad-naturvård-Rosersberg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldNaturvård

Rosersberg, högstubbe

Högstubbe-Rosersberg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsDöd vedBiologisk mångfaldStubbeNaturvård

Rosersberg, naturvarden, biologisk mångfalld

Naturvärden-biologisk mångfalld-Rosersberg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Rosersberg, toppkapning, naturvarden-

Toppkapning-naturvärden-Rosersberg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldStubbeNaturvårdDöd ved

Ryhovs sjukhus, fågelholkar, biologiska värden

Fågelholkar-biologiska värden-Ryhovs sjukhus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsGrenBiologisk mångfaldNaturvård

Ryhovs sjukhus, fågelholkar, naturvärden

Fågelholkar-naturvärden-Ryhovs sjukhus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsGrenBiologisk mångfaldNaturvård

Ryhovs sjukhus, äng

Äng-Ryhovs sjukhus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: VäxtplatsBiologisk mångfaldNaturvårdÄng

Skada, röta, oxel, naturvärden

Skada-röta-oxel-naturvärden

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädRötaSkadaArtHålighetNaturvårdDöd ved

Strömsholm, död ved, liggande

Biologism mångfald-död ved-liggande-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBiologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Strömsholm, död ved, mossa

Biologisk mångfald-död ved-mossa-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBiologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Strömsholm. död ved, naturvård

Biologisk mångfald-död ved-naturvård-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsBiologisk mångfaldNaturvårdDöd ved

Strömsholm, ersattningstrad, trädskydd

Ersattningstrad-trädskydd-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: VäxtplatsSkyddsbarriärBiologisk mångfaldNaturvårdÄng

Strömsholm, hålträd

Hålträd-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldNaturvård

Strömsholm, Quercus robur, ek, naturvård, jätteträd

Quercus robur-ek-naturvård-jätteträd-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsArtBiologisk mångfaldJätteträdNaturvård

Strömsholm, Quercus robur, ek, äng

Quercus robur-ek-äng-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsArtHålighetBiologisk mångfaldNaturvård

Strömsholm, stubbe, naturvård

Stubbe-naturvård-Strömsholm

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: VäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldStubbeStubbeSkogNaturvårdDöd ved

Stubbe, tradkrontackning-Ryhovs-sjukhus

Stubbe-trädkrontäckning-Ryhovs sjukhus

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: VäxtplatsBiologisk mångfaldStubbeStubbeNaturvårdDöd ved

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se