Plantering

Kvartersskog, plantering

Kvartersskog-plantering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Kvartersskog, plantering, flis

Kvartersskog-plantering-flis

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Kvartersskog, plantering, skola

Kvartersskog-plantering-skola

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Kvartersskog, pluggplantor

Kvartersskog-pluggplantor

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Kvartersskog, staket

Kvartersskog-staket

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: PlanteringSkyddsbarriär

Markkompaktering, stående vatten

Markkompaktering-stående vatten

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FelTrädPlanteringByggnationMarkkompaktering

Markundersökning, grävmaskin

Markundersökning-grävmaskin

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Markundersökning, jordprov

Markundersökning-jordprov

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Markundersökning, markprofil

Markundersökning-markprofil

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Markundersökning, skicktning

Markundersökning-skicktning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Plantering, bok, Lunds, Botaniska, Tradgard

Plantering-bok-Lunds botaniska trädgård

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsLundPlanteringArt

Plantering, lind, Haga

Plantering-lind-Haga

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsPlanteringArt

Plantering, saknat träd, plantable spot

Plantering-saknat träd-plantable spot

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Plantering

Planteringsdjup

Planteringsdjup

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: MåttbandPlantering

Plantering, stubbskott, Göteborg

Plantering-stubbskott-Göteborg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsGöteborgPlantering

Plantering, stubbskott, lind, Göteborg

Plantering-stubbskott-lind-Göteborg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsGöteborgPlanteringArt

Plantering, stubbskott, lind, Haga

Plantering-stubbskott-lind-Haga

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsPlanteringArtBiologisk mångfaldStubbe

Plantering, uppbildning, skador

Plantering-uppbindning-skador

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringSkadaStam

Plantering, uppbindning, skada

Plantering-uppbindning-skada

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringSkadaStam

Vakuumschaktning

Vakuumschaktning

Nyckelord: Plantering

Växtbädd, kol

Växtbädd-kol

Nyckelord: VäxtbäddStockholm

Växtbädd, kol, Stockholm

Växtbädd-kol-Stockholm

Nyckelord: PlanteringVäxtbäddStockholm

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se