Skador och sprickor

Acer platanoides, lönn, toppdöd

Acer platanoides-lönn-toppdöd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArt

Aesculus hippocastanum, hästkastanj, knäckt, gren

Aesculus hippocastanum-hästkastanj-knäckt gren

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaGrenSkadaArt

Brandskada, lind, Örebro

Brandskada-lind-Örebro

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsSkadaArt

Corylus colurna, turkisk trädhassel, stamskada

Corylus colurna-turkisk trädhassel-stamskada

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Grenspricka, övervallning

Grenspricka-övervallning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: SprickaGren

Invuxen bark, hästkastanj, Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum-hästkastanj-invuxen bark

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaInvuxen barkArtStam

Invuxen bark, hästkastanj, Aesculus hippocastanum, kollaps

Aesculus hippocastanum-hästkastanj-invuxen bark-kollaps

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaInvuxen barkArtStam

Invuxen bark, kollapsad

Invuxen bark-kollapsad

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaInvuxen barkStam

Invuxen bark, körsbär

Invuxen bark-körsbär

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaInvuxen barkArtStam

Invuxen bark, körsbär, kollaps

Invuxen bark-körsbär-kollaps

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaInvuxen barkArtStam

Invuxen bark, körsbär, närbild

Invuxen bark-körsbär-närbild

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaInvuxen barkArtStam

Invuxen bark, spricka, ek

Invuxen bark-spricka-ek

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaInvuxen barkArt

Knäckt, gren, avspärrning, NYC

Knäckt gren-avspärrning-NYC

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsGrenSkada

Knäckt, gren, avspärrning, NYC, bil

Knäckt gren-avspärrning-bil-NYC

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsGrenSkada

Knäckt, gren, risk

Knäckt gren-risk

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaGrenSkada

Lång gren, spricka, knäckt

Lång gren-spricka-knäckt

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaGrenSkada

Lång gren, spricka, knäckt, närbild

Lång gren-spricka-knäckt-närbild

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaGrenSkada

Sorbus intermedia, oxel, stamspricka

Sorbus intermedia-oxel-stamspricka

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Sorbus intermedia, oxel, stamspricka, risk

Sorbus intermedia-oxel-stamspricka-risk

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Sorbus intermedia, oxel, stamspricka, risk, röta

Sorbus intermedia-oxel-stamspricka-risk-röta

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Spricka, björk

Spricka-björk

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Stamspricka, genomskärning

Stamspricka-genomskärning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: SprickaStam

Pinus sylvestris-tall-uppbindning-ej borttagen

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FelTrädSkadaArt

Pinus sylvestris-tall-uppbindning-ej borttagen-bilbälte

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FelTrädSkadaArt

Robinia pseudoacacia-robinia-stamspricka

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Lind-Tilia x europaea-stamspricka-väg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Stamskada-spricka-lind-väg

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSprickaSkadaArtStam

Stamskada-skruv-trädskydd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FruktTrädSkyddsbarriärSkadaStam

Quercus palustris-kärrek-stamskada

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaArtStam

Bäverskada-stam-prunus-körsbär

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaArtStam

Bäverskada-stam-prunus-körsbär-gnagskada

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaArtStam

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se