Stabilisering

Rosersberg-gammalt-träd-död ved-stöttor

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldJätteträdNaturvård

Rosersberg-jätteträd-stabilisering-mark

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsHålighetBiologisk mångfaldJätteträdNaturvård

Rosersberg-stötta-jätteträd

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsGrenBiologisk mångfaldJätteträdNaturvård

Kronstabilisering-stötta-gren

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädGrenNaturvård

Stötta-stam-rönn

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädArtStamNaturvård

Träd-stötta-stabilisering

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädNaturvård

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se