Växtproduktion

Plantskola-skador

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaStam

Plantskola-uppbindning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädGrenStam

Allé-ek-USA-New-Orleans

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädVäxtplatsAlléArt

Droppbevattning

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: TrädPlanteringBevattning

Kyrkogård-klumpodlat-Gamla kyrkogården-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädVäxtplatsMalmöRötterRotklump

Kyrkogård-rotklump-Gamla kyrkogården-Malmö

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: KyrkogårdTrädVäxtplatsMalmöRötterRotklump

Plantskola-barkskada

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädSkadaStam

Plantskola-bevattning

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringBevattning

Plantskola-dålig rotklump

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FelTrädRötterRotklump

Plantskola-dålig rotklump-rotskador

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FruktTrädRötterRotklumpSkada

Plantskola-dålig topp

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: FelTrädBeskärningToppkapning

Plantskola-fruktträd-container

Fotograf: Gustav Nässlander

Nyckelord: FruktTrädPlantering

Plantskola-klumpodlat

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädRötterRotklump

Plantskola-material-plast-naturmaterial

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: Uncategorized

Plantskola-odling

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlantering

Plantskola-Airpot

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlantering

Plantskola-rotsnurr

Fotograf: Johan Östberg

Nyckelord: TrädPlanteringRötterSkada

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se