Inventering och risk

Standard för trädinventeringar i urban miljö 3.0

Beskrivning: Standard för hur vi i Sverige genomför trädinventeringar

Författare: Johan Östberg Elin Rowicki
År: 2022

Illustrationer till version 3.0

År: 2022

Inventeringsmall

Beskrivning: Vår Excel-mall för trädinventering

Författare: Johan Östberg
År: 2023

TRAQ

Beskrivning: Kollage som visar olika riskklasser

Författare: Inge Carlgren
År: 2024

TRAQ som formel

Beskrivning: TRAQ-bedömning med formler som beräknar risken

Författare: Johan Östberg
År: 2024

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se