i-Tree

i-Tree Sverige För strategiskt arbete med träds ekosystemtjänster

Beskrivning: Slutrapporten för i-Tree Sverige

Författare: Johanna Deak Sjöman Johan Östberg
År: 2020

i-Tree Eco – Beräkningar för trädskyltar.xlsx

Beskrivning: Excelark för att översätta i-Tree Eco värden till jämförbara resultat såsom att relatera koldioxidinlagring till bilkörning

År: 2022

i-Tree Eco – Trädskylt A3 – Mall.pdf

Beskrivning: Mall för att skapa egna trädskyltar

Författare: Elin Rowicki
År: 2022

i-Tree Eco – Sammanställning_Beräkning_av_luftföroreningar ASEK 7.xlsx

Beskrivning: Översättning av i-Tree Eco värden till svenska monitära värden.

Författare: Johan Sjögren
År: 2022

i-Tree Eco – Beskrivning av WIP Luftföroreningar_beräkningar ASEK 7.docx

Beskrivning: Översiktlig beskrivning av hur översättningen av i-Tree Eco värden till svenska monitära värden har beräknats, samt referenser till mer underlag.

Författare: Johan Sjögren
År: 2022

Excel-dokument för inport av i-Tree Eco data.xlsx

Beskrivning: Excel-dokument för inport av i-Tree Eco data där samtliga parametrar som påverkar i-Tree Eco beräkningarna finns angivna

Författare: Johan Östberg
År: 2022

Definitioner av i-Tree Eco-parametrar.docx

Beskrivning: Definitioner av i-Tree Eco-parametrar i Word-format där definitioner och figurer finns med. Illustratör Hanna Fors

Författare: Johan Östberg
År: 2023

Beräknade ekosystemtjänster

Beskrivning: Redan beräknade ekosystemtjänster för över 300 arter och sorter för storlekarna 30 och 60 cm i stamdiameter.

Författare: Elin Rowicki
År: 2024

Metod beräknade ekosystemtjänster

Beskrivning: Metodbeskrivning för de redan beräknade ekosystemtjänster för över 300 arter och sorter för storlekarna 30 och 60 cm i stamdiameter.

Författare: Elin Rowicki
År: 2024

Illustrationer till trädskyltar

Beskrivning: Bygg din egen trädskylt med våra illustrationer.

Författare: Elin Rowicki
År: 2024

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se