Typritningar

TK PRIN 101 – Anläggning av sandbädd

TK PRIN 102 – Dropp- och skyddszon.pdf

TK TYP 101 – Vegetationsyta naturlik profil

TK TYP 102 – Vegetationsyta nytt bjälklag.pdf

TK TYP 103 – Vegetationsyta bef bjälklag

TK TYP 104 – Vegetationsyta bef bjälklag utan störar.pdf

TK TYP 105 – Uppbindning av stamträd.pdf

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se