Ekosystemtjänster och i-Tree

För att göra ekosystemtjänster använder vi i-Tree. i-Tree är en grupp av olika program som beräknar fördelarna med träd. i-Tree Eco beräknar ekosystemtjänster. Det är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Bland dessa finns till exempel lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter och dagvattenhantering.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se