3-30-300

Det finns en stor mängd forskning som visar de positiva fördelarna med att ha träd i städer.

Utifrån denna forskning har Cecil Konijnendijk arbetat fram en princip som fungerar som arbetsmetod med tydliga regler och mål. Denna princip kallas 3-30-300-regeln och går ut på att:

  • Att alla boende ska kunna se 3 träd från sitt fönster
  • Att det ska vara 30 procent trädkronstäckning i varje bostadsområde
  • Att alla ska ha 300 meter från närmaste park eller grönområden

Att arbeta med 3-30-300 är därmed ett effektivt sätt att göra städerna mer motståndskraftiga och invånarna friskare, både fysiskt och psykiskt.

Tjänster

Vi hjälper er att implementera 3-30-300-regeln genom analys, åtgärdsbehov och uppföljning.

  • – Vi kan hjälpa er att skapa en trategi för var träd bör planteras och med hjälp av GIS-analyser ta reda på avståndet mellan träd och byggnader.
  • 30 – Vi kan mäta trädkronstäckningen i er stad. Mätningarna görs på olika skalor såson övergripande för hela staden, fördelat på olika områden eller som en detaljerad trädkronstäckningskarta.
  • 300 – Vi kan göra analyser för hur många som bor inom 300 meters avstånd från ett grönområde. Vi kan även hjälpa er ta fram metoder för att mäta grönområdes kvalitet, vilket många gånger inte finns med på nationella undersökningar.

Våra kunder

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se