Juridik

Fler och fler träd omfattas av olika lagar och relger. Detta skapar ett bättre skydd för våra träd, men samtidigt är kraven högre på utformning av åtgärder och olika former av ansökningar då åtgärder ska genomföras nära träd

Tjänster

Vi hjälper er ta fram ansökningar, utforma kompensationsåtgäder och skötser även kontakten med myndigheter för merparten av de juridiska skydd som omfattar träd träd. De vanligaste skydden är:

  • 12:6 samråde för särskilt skyddsvärda träd
  • Generella biotopskyddet för alléer och pilevallar
  • Kulturmiljölagens skydd av vegetation på kyrkogårdar
  • Jordabalken

Våra kunder

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se