Klimatanalyser

Det föränderliga klimatet påverkar stadsklimatet i större utsträckning än det omkringliggande landskapet. Detta innebär att de trädarter som vi planterar idag måste kunna klara av det framtida klimatet. Genom att analysera arters naturliga utbredning och samköra detta med klimatmodelleringar kan vi skapa prognoser för hur olika trädarter kommer att klara framtidens urbana klimat.

Tjänster

Vi kan hjälpa er göra analyser kring hur framtida klimatförändringarna påverkar era vanligaste arter. Analysen kommer baseras på olika scenario som i sin tur baseras på klimatprognoser.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se