Skötselbeskrivningar

Träd i urbana miljöeer behöver många gånger skötas. Detta kan röra allt ifrån nyplanterade träds behov av bevattning till uppbyggnadsbeskärning av etablerade träd och underhållsbeskärning av äldre träd. Tack vare de nya SIS-standarderna för trädvård finns det nu betydligt bättre möjligheter att beskriva och kontrollera dessa åtgärder

Tjänster

Vi har varit med att ta fram samtliga SIS-standarder och har därmed en god insyn i standardernas uppbyggnad och hur dessa bör tillämpas. Vi kan därmed ta fram skötselbeskrivningar för exempelvis beskärning av träd. Utöver detta kan vi även hjälpa till att ta fram skötselbeskrivningar för samtliga moment som är förknippade med plantering och etablering av träd.

Våra kunder

MKB

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se