Teknisk rådgivning

Vid all typ av arbete som berör träd, exempelvis nyplantering, berskärning och byggnation/schakt nära träd finns det olika fallgropar. Genom att i ett tidigt skede granska planer och ta fram korrekt underlag går det att minska riskerna att fel uppstår och många gånger kan även kvalitén på arbetet förbättras.

 

Tjänster

Vi kan hjälpa er med många olika aspekter som berör teknisk rådgivning, och har stor erfarenhet av anläggning av ytor med träd både i traditionell parkmark men även på t.ex. gröna tak, innergårdar och i hårdgjorda ytor. Vi kan hjälpa mer med bland annat:

  • Utformning av lämpliga växtbäddar för nyplantering av träd.
  • Växtval så att rätt art och växtkvalitet väljs för det specifika projektet.
  • Rådgivning kring vilka kontroller som bör ske vid varje moment i samband med plantering.
  • Framtagande av skötselanvisningar för att säkerställa en god etableringsskötsel och uppföljning.
  • Granskar av bygghandlingar och expertrådgivare på byggmöten.

Våra kunder

MKB

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se