Trädskyltar

Trädskyltar har blivit ett populärt och effektivt sätt att sprida infromation om trädens positiva egenskaper. Genom att placera informativa skyltar på strategiska platser ökar allmänhetens kunskaper om träden, samtidigt som det möjliggör medial uppmärksamhet.

Tjänster

Med hjälp av i-Tree Eco och andra källor kan vi ta fram informationsskyltar som kan hängas på träden. Vi bidrar även gärna med information om hur skyltarna kan inkludera trädens biologiska värden.Vi har hjälpt både städer och bostadsbolag med att ta fram informativa skyltar.

Vill ni inspireras av olika typer av skyltar har vi samlat ett stort antal bilder på vår hemsida

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se