Tree Cities of the world

Tree City of the World är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och den amerikanska Arbor Day Foundation. Initiativet har funnits sedan 2020 och målsättningen är att öka kunskapen om träd i städer och möjliggöra god förvaltning av dessa.

Att bli utsedd till Tree City of the World är ett mycket bra sätt att få ökat fokus på stadens träd och de stora insatser som alla som arbetar med förvaltning för.

 

Tjänster

Vi kan hjälpa dig uppnå de mål som krävs för att kunna ansöka om att bli Tree City of the World och vi kan även hjälpa till med hela ansökningsprocessen. Hittills har alla städer vi hjälpt blivit godkända och därmed fått utmärkelsen.

De mål som krävs är:

  • Ansvar för stadens träd – Vi hjälper er beskriva vem eller vilka som har ansvar för stadens träd enligt den struktur som FAO önskar
  • Policy – Vi kan utveckla policys och styrdokument som krävs för att kunna ansöka samt inventera era träd och se till att er trädinventering möter kraven för att kunna ansöka.
  • Inventering – Vi kan hjälpa er inventera ert trädbestånd, men om ni inte har tid eller resurser kan vi även genomföra trädkronstäckningsmätningar som FAO godkänner istället för inventeringar.
  • Budget – Vi hjälper er ta fram de ekonomiska underlag som behövs för att nå FAO´s krav.
  • Firande – Vi har ett stort antal sätt som ni kan fira på, bara fantasin sätter gränserna!

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se