KURS

3-30-300 – så gör du rent praktiskt

Det finns en stor mängd forskning som visar de positiva fördelarna med att ha träd i städer. Utifrån denna forskning har man arbetat fram en princip som fungerar som arbetsmetod med tydliga regler och mål. Denna princip kallas 3-30-300-regeln och går ut på att:

 • Att alla boende skall kunna se 3 träd från sitt hem
 • Att det skall vara 30 procent trädkronstäckning i varje bostadsområde
 • Att alla ha 300 meter från närmaste park eller grönområden

Att arbeta med 3-30-300 är ett effektivt sätt att göra städerna mer motståndskraftiga och invånarna friskare, både fysiskt och psykiskt.

Under denna kurs går vi igenom de olika parametrarna (3-30-300) och kopplar dessa till praktiska åtgärder och strategiska beslut. Vi kommer även ta upp vanliga frågor såsom:

 • Hur går det att mäta 3-30-300?
 • Hur kan 3-30-300 användas vid kommunikation med exempelvis politiker och allmänhet?
 • Hur kan 3-30-300 användas vid nybyggnation och förtätning?

 

Utöver detta kommer kursen fokusera på de olika parametrarna i 3-30-300 och därmed behandla följande:

3

 • Hur kan parametern 3 mätas?
 • Hur kan träd etableras på utmanande platser?
 • Plantable-spots-metoden, som är en metod för att öka antalet träd som överlever vid plantering, presenteras och diskuteras

30

 • Det finns i dagsläget ett stort antal sätt att mäta trädkronstäckning på, vi kommer presentera de olika metoderna och resonera kring dessa metoders för- och nackdelar
 • Hur kan träd bevaras vid ex. byggnation för att därmed möjliggöra att trädkronstäckningen bevaras eller ökar?
 • Vad finns det för vetenskapliga bevis för parametern 30

300

 • I Sverige bor de flesta nära grönområden, men hur går det att avgöra ett områdes kvalité?
 • Fria eller fälla 3.0 appliceras på olika miljöeer
 • Vi visar på hur andra förvaltare har gjort för att mäta kvalité

 

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 3-8 h. (inkl. pauser)

Våra kunder

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se