KURS

Grundläggande besiktning

Bedömning av trädens vitalitet – hur kan du okulärt bedöma trädens livskraft eller förmåga att hantera stress? Vad karakteriserar ett träd med hög och låg vitalitet och vad kan du göra för att påverka ett träds vitalitet?

Bedömning av skador – hur påverkar skador träden livslängd, riskstatus och vitalitet? Hur kan du bedöma dessa skador och vad kan du göra för att reducera sannolikheten för att ett träd skadas? Bedömning av risk – Vad påverkar ett träd riskstatus och hur bedömer du vilken risk som ett träd utgör på personer eller skador? Hur kan du arbeta förebyggande så att ett träd inte utvecklas till ett riskträd, och vilka åtgärder finns det för att bevara träd som klassats som riskträd?

Typ av kurs: Fysisk

Tid: 8-16 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se