KURS

Hållbar parkförvaltning

I och med klimatförändringar och en minskad biologisk mångfald läggs större och större vikt vid hur vi sköter och förvaltar våra parker. Genom att göra förändringar i hur vi arbetar kan vi öka den biologiska mångfalden, samtidigt som grönområdena blir mer långsiktigt hållbara. Under denna föreläsning går vi igenom olika typer av lösningar som är uppdelade efter arbetsinsatser (små, medel och stora) samt exempel på hur dessa lösningar implementerats i olika miljöer.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 3-6 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se