KURS

i-Tree – analysera och använda data

Vi går övergripande igenom de olika typerna av i-Tree studier, från full inventering till provytor, och hur programmet hanterar dessa olika inventeringar. Ni kommer själva få lägga in data i programmet och se hur programmet hanterar den.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 6-8 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se