KURS

Kommunicera ekosystemtjänster

Vi som arbetar med utemiljöer vet ofta mycket om fördelarna som gröna miljöer ger oss i form av ekosystemtjänster. I denna kursen går vi igenom hur du som arbetar med gröna frågor ska kommunicera värdet av dessa för att på bästa sätt påverka allmänhet och beslutsfattare att satsa på grönska. Kursen behandlar frågorna:

Varför ska vi kommunicera värdet av ekosystemtjänster?
Vilka värden kan vi mäta, få fram och kommunicera ut?
Hur ska vi kommunicera dessa värden på bästa sätt?
Tips på innovativa sätt att kommunicera ekosystemtjänster, både visuella och händelsebaserade metoder
Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 1-3 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se