KURS

Planteringsworkshop

Planteringsworkshopen kombinerar teori med praktik. Under denna kursen tar vi upp hur hanteringen av träden ska gå till från kontakt med plantskolan, via mottagning, lossning, plantering och uppbindning. Vi tar upp kritiska moment som planteringsdjup, skillnaden på klumpgrävda och krukodlade träd samt lossning och lastning av större träd. När det är möjligt bör workshopen kombineras med ett praktiskt moment som förutsätter att den som beställer kursen kan tillhandahålla ett träd för plantering samt tillhörande material och de maskiner som krävs.

Typ av kurs: Fysisktl

Tid: 8 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se