KURS

Plantskolekvalitéer

För att vara en god beställare och mottagare av växter krävs det grundläggande kunskaper i plantskolekvalitet. I början av kursen går vi igenom plantskoleproduktion och hur olika typer av plantskolor skiljer sig åt. Därefter går vi in på de olika kvalitetsregler som finns inom branschen samt hur en bra beställning (växtlista) ska utformas för att säkerställa att få rätt växtkvalitet.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 4-6 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se