KURS

Rapportskrivande grundkurs

Under denna digitala kurs kommer vi gå igenom grunderna i rapportskrivande enligt gällande akademisk standard. Kursens mål är att du som deltagare ska kunna ta fram rapporter som på ett strukturerat sätt förklarar tillvägagångssätt, resultat och begränsningar för din aktuella målgrupp. Kursen kommer att växla mellan digitala föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska tips kring hur du kan lägga upp och formatera texter.

Typ av kurs: Digital

Tid: 8 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se