KURS

Så blir du Tree City of the World!

Tree City of the World är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och den amerikanska Arbor Day Foundation. Initiativet har funnits sedan 2020 och målsättningen är att öka kunskapen om träd i städer och möjliggöra god förvaltning av dessa. Att bli utsedd till Tree City of the World är ett mycket bra sätt att få ökat fokus på stadens träd och de stora insatser som alla som arbetar med förvaltning för. Under denna workshop/kurs går vi igenom de olika mål som krävs för att få utmärkelsen och sedan analyserar vi tillsammans era förutsättningar för att ansöka.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 2-4 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se