KURS

Skadegörare och svampar som kan påverka stadsträd

Olika skadegörare har de senaste 40 åren haft stor påverkan på vårt urbana trädbestånd. Några exempel på detta är almsjuka, askskottsjuka och kastanjeblödarsjuka. Genom att öka kunskapen kring dessa skadegörare går det att skapa bättre förutsättningar för förebyggande insatser, övervakning, åtgärder.

Ett område där många känner sig osäkra är svampar, vilka är vanligt förekommande i både urbana och stadsnära miljöer. Många gånger fälls även träd av rädsla då svampar upptäckts på ett träd. Denna kurs behandlar ett flertal skadegörare och de vanligast förekommande svamparna som ni som förvaltare bör ha koll på vid förvaltning av större trädbestånd.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 4-6 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se