KURS

Trädplaner för kyrkogårdar

En uppdaterad trädplan är något som skapar förutsättning för ett långsiktigt hållbart trädbestånd, men det är även ett krav från länsstyrelsen. Men vad ska en trädplan innehålla och hur detaljerad ska den egentligen vara? Under denna workshop går vi igenom det upplägg som Trädkontoret använt på över 100 kyrkogårdar och visar på de styrkor som denna typ av plan ger. Vi går även igenom andra typer av dokument som kopplar mot trädplanen.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 2-4 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se