KURS

Trädplaner för större förvaltningar

En uppdaterad trädplan är något som skapar förutsättning för ett långsiktigt hållbart trädbestånd. Men vad ska en trädplan innehålla och hur detaljerad ska den egentligen vara? Under denna workshop går vi igenom olika typer av trädplaner från ett nationellt och internationellt perspektiv, och kopplar sedan detta till er förvaltnings utmatningar.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 2-4 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se