KURS

Välja rätt växter för olika växtplatser

I denna kurs går vi igenom växtvalsprocessen. Deltagarna får lära sig hur de ska analysera befintliga förhållanden och behov för att därigenom göra så bra växtval som möjligt för ett hållbart slutresultat. Kursen innehåller även en hel del handfasta tips på bra arter för olika typsituationer.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 3 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se