Clara Lind

Kontorschef Malmö

Clara är landskapsarkitekt med examen från SLU Alnarp med fokus på trädvård och ekosystemtjänster. Clara är kontorschef för vårt kontor i Malmö och har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) 2024.

Clara har tidigare arbetet som beställare och projektledare av Malmö stads drift och underhållsentreprenad. Idag koordinerar Clara arbetet på kontoret i Malmö och jobbar som projektledare i uppdrag som rör landskapsarkitektur och förvaltning av träd.

Yrkestitel: Landskapsarkitekt

E-mail: clara@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46736872618

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se