Clara Lind

Clara är landskapsarkitekt med examen från SLU Alnarp 2019 med fokus på trädvård och ekosystemtjänster. Clara har tidigare arbetet som beställare och projektledare av kommunal förvaltning. I dag arbetar Clara framförallt med projektledning, trädplaner och drift- och underhållsplaner för utemiljöer.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se