Clara Lind

Landskapsarkitekt

Clara är landskapsarkitekt med examen från SLU Alnarp 2019 med fokus på trädvård och ekosystemtjänster. Clara har tidigare arbetet som beställare och projektledare av Malmö stads drift och underhållsentreprenad. I dag arbetar Clara framför allt med projektledning, marknadsföring, trädplaner och drift- och underhållsplaner för utemiljöer.

Yrkestitel: Landskapsarkitekt

E-mail: clara@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46736872618

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se