Tjänster

Tjänster

Med mer än 15 års erfarenhet från arbete med träd och grön infrastruktur kan vi både projektleda och rådgöra i projekt som berör träd. Vi erbjuder innovativa lösningar för att ni ska kunna arbeta strategiskt för ett kvalitetssäkrat trädbestånd.

Genom vårt stora nätverk och nära sammarbete med forskningen bygger våra lösningar på vetenskapligt underbyggd fakta och de senaste rönen.

Vi hjälper förvaltningar, kommuner, företag, föreningar och andra organisationer som är registrerade verksamheter. Vi arbetar däremot inte mot privatpersoner utan hänvisar dessa att vid exempelvis ekonomisk värdering av träd först ta kontakt med advokat/jurist som sedan kan kontakta oss.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

3-30-300

Ekonomisk värdering

i-Tree

Plantable spots

Riskbedömning

Tree Cities of the World

Trädinventering

Trädplaner och vårdplaner

Utbildningar

Växtbäddar & Byggnation

Plantor kontor

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.