Våra tjänster

Våra tjänster

Med mer än 15 års erfarenhet från arbete med träd och grön infrastruktur kan vi både projektleda och rådgöra i projekt som berör träd. Vi erbjuder innovativa lösningar för att ni ska kunna arbeta strategiskt för ett kvalitetssäkrat trädbestånd. Genom vårt stora nätverk och nära samarbete med forskningen bygger våra lösningar på vetenskapligt underbyggd fakta och de senaste rönen. Vi kan bland annat hjälpa er med:

Planarbete och strategi

Trädförvaltning och bedömning

Uppdragspaket

Nedan följer ett antal av de många olika uppdrag som vi kan hjälpa er med, allt ifrån inventering, analys och framtagande av dokument. Vi har valt att presentera dessa i tre olika paket, som en grund att utgå ifrån, men det går självklart att justera och lägga till/dra från tjänster från vid behov.

  • Paket 3 – Detaljerat – Ger en detaljerad bild över trädbeståndet, dess svagheter och möjligheter samt de ekosystemtjänster som träden bidrar med.

Kontakta oss för detaljerad information såsom tidsestimat för de olika momenten samt prisuppgifter, eller önskemål att justera paketens innehåll.

Utbildning

Vi kan självlart stötta er genom ett flertal olika utbildningar inom bland annat ekonomisk värdering, i-Tree, Riskbedömningar och Skydd av träd vid byggnation. Mer information om våra utbildningar hittar ni på vår utbildningssida.

Våra kunder

Vi hjälper förvaltningar, kommuner, företag, föreningar och andra organisationer som är registrerade verksamheter. Vi arbetar inte mot privatpersoner utan hänvisar dessa att vid exempelvis ekonomisk värdering av träd att först ta kontakt med advokat/jurist som sedan kan kontakta oss.

Se ett urval av våra kunder på denna sida.

Behöver du mer guidning?

Vi är angelägna om att utföra våra uppdrag i samstämmighet med våra kunders behov och planering. Tveka inte att kontakta oss för att veta mer om våra tjänster och hur de kan införlivas i era verksamhetsprocesser.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.