Projektering

Det finns ett stort antal faktorer som behöver tas i beaktan vid projektering av miljöeer som innehåller, eller är tänkta att innehålla träd. Genom att i ett tidigt skede involvera trädkonsulter går det att skapa goda förutsättningar för att bevara befintliga träd, eller att nyplanterade träd ska få så goda förutsättningar som möjilgt.

Tjänster

Vi har erfarenhet av projektering av utemiljöer och växtbäddsuppbyggnad och kan hjälpa till i projekteringsskedet med både planer och sektioner. Vi hjälper till med allt ifrån trädinventeringar, som vi kan presentera i GIS eller dwg-format för fortsatt bearbetning,  till principritningar eller projektanpassade sektionsritningar för växtbäddsuppbyggnad och trädskyddsåtgärder.

Se även vår beskrivning av teknisk rådgivning och beskrivningen av våra skyddsplaner

Våra kunder

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se